נאָכמיטאָג־פּראָגראַם

די גאַנצע קולטור־פּראָגראַם איז אַרײַנגערעכנט אינעם קורס.

וואַרשטאַטן

  • געזאַנג
  • טעאַטער
  • לייענען כּתבֿ־ידן
  • ניגונים
  • פֿאָרש־מכשירים
  • קאָכן
  • שמועס פֿאַר אָנהייבערס
  • שמועס פֿאַר מיטלדיקע און אַוואַנסירטע תּלמידים
  • שפּילן

וויזיטן

רעפֿעראַטן אין ייִדיש, ענגליש און דײַטש

ייִדישע פֿילמען

פֿאַרווײַלונג־אַקטיוויטעטן