מדרגות און לערערס 2019

דער דאָזיקער זומערקורס איז שוין אַריבער

די לערערס (אונטער דער פּעדאַגאָגישער אָנפֿירונג פֿון יצחק ניבאָרסקי) :

1טע מדרגה

מרים טרין (יאָ – ייִדיש־אָרט) און קאַראָלינאַ שימאַניאַק (ברעסלער אוניווערסיטעט / ייִדישער היסטאָרישער אינסטיטוט).

2טע מדרגה

שרון בר־כּוכבֿא (פּאַריזער ייִדיש־צענטער) און לייזער בורקאָ (ייִדישער טעאָלאָגישער סעמינאַר, ניו־יאָרק).

3טע מדרגה

נאַטאַליע קריניצקאַ (פּאַריזער ייִדיש־צענטער) און אליעזר ניבאָרסקי (יאָ – ייִדיש־אָרט).

4טע מדרגה

דאַריאַ וואַכרושאָוואַ (הײַנריך הײַנע־אוניווערסיטעט, דיסלדאָרף) און אליעזר ניבאָרסקי.

5טע מדרגה

מרים טרין און נאַטאַליע קריניצקאַ (פּאַריזער ייִדיש־צענטער).

סעמינאַר פֿאַר ייִדיש־לערער

שרון בר־כּוכבֿא און קאַראָלינאַ שימאַניאַק

הדרכה און אָריענטאַציע

לייזער בורקאָ און דאַריאַ וואַכרושאָוואַ