שרײַבט אונדז

אויב איר האָט ניט געקראָגן קיין ענטפֿער נאָך אַ וואָך צײַט, זײַט אַזוי גוט און טוט אַ קוק אין די ספּאַמען