נאָך־מיטאָג־פּראָגראַם

וואַרשטאַטן

  • געזאַנג
  • טעאַטער־אימפּראָוויזאַציע
  • שמועס פֿאַר אָנהייבערס
  • שמועס
  • פֿאָרש־מכשירים
  • קאָכן

עקסקורסיעס

« ייִדיש בערלין»

רעפֿעראַטן אויף ייִדיש, דײַטש און ענגליש

פֿילם־פּראָיעקציעס