נאָך־מיטאָג־פּראָגראַם

וואַרשטאַטן

 • געזאַנג
 • גראַמאַטיק פֿאַר אַוואַנסירטע תּלמידים
 • דיאַלעקטן
 • טעאַטער־אימפּראָוויזאַציע
 • כּתבֿ־ידן
 • ניגונים
 • פּאָעזיע
 • פֿאָרש־מעטאָדעס
 • קאָכן
 • שמועס פֿאַר אָנהייבערס
 • שמועס פֿאַר מיטלדיקע און אַוואַנסירטע תּלמידים

עקסקורסיעס

רעפֿעראַטן אין ייִדיש, ענגליש און דײַטש

פֿילם־פּראָיעקציעס